ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

  ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱԿՈՒՆՔՆԵՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԽԱԼԻՖԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀՌՉԱԿՈՒՄ Սույն մենագրությունում փորձ է արվում ուսումնասիրել 2014 թ. հունիսի 29-ին իրեն խալիֆայություն հռչակած «Իսլամական պետու- թյուն» իսլամական ծայրահեղ արմատական կառույցի ձևավորման ակունքները, իսլամական ծայրահեղ արմատական տիրույթում տե- սական և գործնական ակտիվությունն ու ջիհադական պայքարում ունեցած դերակատարությունը: Այդ համատեքստում հեղինակը դի- տարկում է նաև արդի մերձավորարևելյան տարածաշրջանային և ար- … Շարունակել կարդալ

Մերձավոր Արևելք

Մերձավոր Արևելք

Մերձավոր Արևելք Ժողովածուն ընդգրկում է ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտում կազմակերպված Երիտասարդ արևելագետների հանրապետական 27-րդ գիտական նստաշրջանի նյութերը (2006թ. հունիսի 8-9): Ժողովածուն թեմատիկ առումով ներառված են հոդվածներ, որոնք քննության են առնում Մերձավոր Արևելքի հին, միջին, նոր և նորագույն շրջանի պատմության, քաղաքականության, միջազգային հարաբերությունների, ինչպես նաև լեզվաբանության և գրականության մի շարք հիմնահարցեր: Նախատեսված է արևելագետների, քաղաքագետների, բանասերների … Շարունակել կարդալ

Реймон Арон-Демократия и тоталитаризм

Реймон Арон-Демократия и тоталитаризм

Реймон Арон-Демократия и тоталитаризм Книга «Демократия и тоталитаризм» — один из наиболее известных трудов знаменитого французского политолога и философа, долгое время не издавалась в нашей стране. Работа Р. Арона особенно актуальна сейчас, когда перед нашей страной открыты оба пути, обозначенные в названии книги. Режимы, которые мы выбираем (От издателей) Почему Арон? Почему мы сочли нужным … Շարունակել կարդալ

Political Philosophy & History — Leo Strauss

Political Philosophy & History — Leo Strauss

Political Philosophy & History — Leo Strauss Political Philosophy is not a historical discipline. The philosophic questions of the political things and of the best, or just, political order are fundamentally different from historical questions, which always concern individuals: individual groups, individual human beings, individual achievements, individual ”civilizations,” the one individual ”process” of human civilization … Շարունակել կարդալ

Քաղաքական մշակույթի առանձնահատկությունները Հայաստանում

Քաղաքական մշակույթի առանձնահատկությունները Հայաստանում

Քաղաքական մշակույթի առանձնահատկությունները Հայաստանում-Օրդուխանյան Է., Սուքիասյան Հ.  Գիրքը նվիրված է Հայաստանում քաղաքակն մշակույթի առանձնահատկությունների բացահայտմանը և վերլուծությանը: Գրքի առաջին գլխում ներկայացված են քաղաքակն մշակույթի վերաբերյալ որոշ տեսական մոտեցումներ, ինչպես նաև սույն հետազոտության հիմնական հասկացությունները: Գրքի երկրորդ գլխում ուսումնասիրվել են քաղաքական մշակույթի վերոհիշյալ տարրերը հայ հասարակությունում, որի արդյունքում բացահայտվել և վերլուծվել են 1991-2012թթ. Հայաստանում կայացած ընտրությունների ժամանակ … Շարունակել կարդալ

Սիզիփոսի առասպելը -Ալբեր Կամյու

Սիզիփոսի առասպելը -Ալբեր Կամյու

Սիզիփոսի առասպելը թարգմանիչ՝ Գրիգոր Ջանիկյան (ֆրանսերենից) ԱԲՍՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈԻԹՅՈԻՆ Այս գիրքը մեր դարում այնքան արծարծված աբսուրդ զգացողության և ոչ թե փիլիսոփայության մասին է, որն առայժմ, անկեղծ ասած, ուսումնասիրված չէ։ Ուրեմն, տարրական համեստությունը հենց սկզբից ստիպում է խոստովանել, թե ես որքան եմ պարտական որոշ ժամանակակից մտածողների։ Ամենևին մտադրություն չունենալով թաքցնել այդ հանգամանքը, իմ գրքում ես պիտի նրանցից … Շարունակել կարդալ