Դեմոկրատիա

Դեմոկրատիա

    Դեմոկրատիայի փիլիսոփայություն   Ժողովրդավարության ամենապարզ բնորոշումը այնէ, որ այն հանդիսանում է ժաղավրդի իշխանություն (demos — ժողովուրդ, cratos — իշխանություն): Ընդլայնելով այդ բնորոշումը և հետևելով ամերիկյան լուսավորիչների ավանդույթներին` դեմոկրատիան ժողովրդի իշխանությունն է, իրականացվում է ժողովրդի կողմից և ժողովրդի համար: Քաղաքական պատմության մեջ մենք կգտնենք բազում ժողովրդավարական ձևեր, որոնք վերաբերվում են հասարակական կյանքի կազմակերպմանը (օր.` … Շարունակել կարդալ

Հասարակության քաղաքական համակարգ (տեսություն)

Հասարակության քաղաքական համակարգ (տեսություն)

    Հասարակության քաղաքական համակարգ 1.«Համակարգ» հասկացությունը և սոցիալական համակարգերի էությունը (Ն.Վիներ, Կ.Լևի-Ստրոս, Ժ.Լապյեր) Քաղաքագիտության մեջ օգտագործվող առավել ընդհանուր հասկացությունները և կատեգորիաները արտացոլում են այս բնագավառի հիմնարար գծերը և հատկանիշները: Սակայն իշխանության տարբեր սուբյեկտների  հարաբերությունները, նրանց փոխգործակցության միջոցները և ձևերը հասկանալու համար, որոնք դրսևորվում են մակրոմակարդակում (առանձին երկրի կամ երկրների խմբի շրջանակներում), ընդգրկուն գիտական գործիքավորման … Շարունակել կարդալ

ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

  ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱԿՈՒՆՔՆԵՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԽԱԼԻՖԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀՌՉԱԿՈՒՄ Սույն մենագրությունում փորձ է արվում ուսումնասիրել 2014 թ. հունիսի 29-ին իրեն խալիֆայություն հռչակած «Իսլամական պետու- թյուն» իսլամական ծայրահեղ արմատական կառույցի ձևավորման ակունքները, իսլամական ծայրահեղ արմատական տիրույթում տե- սական և գործնական ակտիվությունն ու ջիհադական պայքարում ունեցած դերակատարությունը: Այդ համատեքստում հեղինակը դի- տարկում է նաև արդի մերձավորարևելյան տարածաշրջանային և ար- … Շարունակել կարդալ

Մերձավոր Արևելք

Մերձավոր Արևելք

Մերձավոր Արևելք Ժողովածուն ընդգրկում է ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտում կազմակերպված Երիտասարդ արևելագետների հանրապետական 27-րդ գիտական նստաշրջանի նյութերը (2006թ. հունիսի 8-9): Ժողովածուն թեմատիկ առումով ներառված են հոդվածներ, որոնք քննության են առնում Մերձավոր Արևելքի հին, միջին, նոր և նորագույն շրջանի պատմության, քաղաքականության, միջազգային հարաբերությունների, ինչպես նաև լեզվաբանության և գրականության մի շարք հիմնահարցեր: Նախատեսված է արևելագետների, քաղաքագետների, բանասերների … Շարունակել կարդալ

Реймон Арон-Демократия и тоталитаризм

Реймон Арон-Демократия и тоталитаризм

Реймон Арон-Демократия и тоталитаризм Книга «Демократия и тоталитаризм» — один из наиболее известных трудов знаменитого французского политолога и философа, долгое время не издавалась в нашей стране. Работа Р. Арона особенно актуальна сейчас, когда перед нашей страной открыты оба пути, обозначенные в названии книги. Режимы, которые мы выбираем (От издателей) Почему Арон? Почему мы сочли нужным … Շարունակել կարդալ

Political Philosophy & History — Leo Strauss

Political Philosophy & History — Leo Strauss

Political Philosophy & History — Leo Strauss Political Philosophy is not a historical discipline. The philosophic questions of the political things and of the best, or just, political order are fundamentally different from historical questions, which always concern individuals: individual groups, individual human beings, individual achievements, individual ”civilizations,” the one individual ”process” of human civilization … Շարունակել կարդալ