Հաղթահարել և Փոխակերպել Յոհան Գալթունգ

Հաղթահարել և Փոխակերպել Յոհան Գալթունգ

Նորվեգացի աշխարհահռչակ գիտնական Յոհան Գալթունգի գրչին պատկանող գիրքը, որը ներկայացվում է հայ ընթերցողի դատին, անհերքելի ավանդ ունի խաղաղության հիմնախնդիրների հետազոտությունների գիտական ուղղության ձևավորման և կայացման գործում։ Հեղինակի բազմաթիվ գրքերը թարգմանվել և թարգմանվում են տարբեր լեզուներով։ Սրանց շարքում իր ուրույն տեղն ունի սույն ձեռնարկը։ Ձեռնարկը հասցեագրված է քաջատեղյակ ընթերցողին։ Սակայն, քաջ գիտակցելով ընկալման դժվարությունները, հեղինակը գրքի … Շարունակել կարդալ

Стратегия. Логика войны и мира

Стратегия. Логика войны и мира

Об авторе. Эдвард Люттвак – всемирно известный специалист по военной стратегии и геополитике. Работал консультантом в Совете национальной безопасности и в Государственном департаменте США советником президента Рональда Рейгана. Участвовал в планировании и осуществлении военных операций. Создатель геоэкономики – раздела геополитики, где исследуется борьба государств и других глобальных субъектов за сферы влияния в мире.«Стратегия: Логика войны … Շարունակել կարդալ

Հասկացման անխուսափելիությունը

Հասկացման անխուսափելիությունը

Մենագրությունն ընդգրկում է հասկացման մասին փիլիսոփայական ուսմունքի՝ հերմենևտիկայի զարգացման հիմնական փուլերը՝ շարադրված դրանց հիմնադիր ներկայացուցիչների՝ Ֆրիդրիխ Շլայերմախերի, Վիլհելմ Դիլթայի, Մարտին Հայդեգերի և Հանս-Գեորգ Գադամերի գաղափարների վերլուծության հիման վրա։ Հասկացման մասին հետարդիական պատկերացումները ներկայացված են Ժակ Դերիդայի հղացքով, որը ծագումնաբանորեն աղերսված լինելով հուսռլ-հայդեգերյան բներևութաբանությանը հանդես է գալիս որպես վերջինիս հակոտյնան։ Գիրքը ներբեռնելու կամ կարդալու համար՝ Հասկացման … Շարունակել կարդալ

ՄԱՐՏԻՆ ՀԱՅԴԵԳԵՐ — Ո՞վ է Նիցշեի Զրադաշտը

ՄԱՐՏԻՆ ՀԱՅԴԵԳԵՐ — Ո՞վ է Նիցշեի Զրադաշտը

Հարցը, կարելի է կարծել, հեշտ պատասխան է ենթադրում: Քանզի մենքպատասխանը գտնում ենք հենց իրՆիցշեի մոտ պարզորոշարտահայտված և անգամ ցրիվով տպագրված դրույթներում: Դրանք մենքգտնում ենք Նիցշեի այն երկում, որն էլ Զրադաշտի կերպարն էներկայացնում: Գիրքը բաղկացած է չորս մասից, հղացվել է 1883-ից մինչև1885 թթ. և կրում է «Այսպես խոսեց Զրադաշտը» վերնագիրը:Նիցշեն այս գիրքը ուղեկցել է մի ենթավերնագրով: … Շարունակել կարդալ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

Մենագրության մեջ վերլուծված են գլոբալ քաղաքակրթության կառուցվածքում տեղի ունեցող արժեքային կերպափոխությունների և ժողովրդավարական անցման գործընթացում գտնվող հայ քաղաքական իրականության արդիականացման խնդիրները: Հանրագումարելով քաղաքական արդիականացման համաշխարհային փորձը՝ բացահայտված են հումանիզմի, բարոյականության և հանդուրժողականության տեղն ու դերը գլոբալ քաղաքակրթության գոյաբանության կառուցվածքում: Անցյալ – ներկա – ապագա եռաչափության համակարգում լուսաբանված են արդիականացման համար անհրաժեշտ քաղաքական և սոցիալական սիներգիայի … Շարունակել կարդալ

Regions and Powers

Regions and Powers

This book develops the idea that, since decolonisation, regionalpatterns of security have become more prominent in international politics.The authors combine an operational theory of regional securitywith an empirical application across the whole of the international system.Individual chapters cover Africa, the Balkans, CIS-Europe, EastAsia, EU-Europe, the Middle East, North America, South America,and South Asia. The main … Շարունակել կարդալ