Հրապարակային խոսք

Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու Աշոտ Ոսկանյանը եւ հրապարակախոս Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանը զրուցում են հրապարակային խոսքի առանձնահատկության, ազդեցության եւ հանրայնացման խնդիրների շուրջ: Հաղորդումը վարում է Աննա Սարգսյանը: