Թափառականը (Ֆ. Նիցշե «Այսպես խոսեց Զրադաշտը»)

10247500_877814522232419_8330883551626998463_n

Թափառականը

Կեսգիշերվա մոտ էր, երբ Զրադաշտը բռնեց կղզու լեռնաշղթայով անցնող իր ուղին, որ վաղ առավոտյան մյուս ափ հասնի, որովհետև այնտեղ նա ուզում էր նավ բարձրանալ: Քանի որ այդտեղ իսկ հրաշալի մի խարսխակայան կար, որտեղ անգամ օտար նավեր էին սիրով խարիսխ նետում: — Նրանք հետները վերցնում էին նրանց, ովքեր երանելի կղզիներից ուզում էին ծով ելնել: Արդ երբ Զրադաշտը արդեն բարձրացել էր լեռը, ճանապարհին մտաբերեց իր բազում միայնակ թափառումները պատանությունից ի վեր և՝ թե որքան շատ լեռներ, լեռնաշղթաներ ու գագաթներ է ինքը արդեն ելել:
Ես թափառական եմ և լեռնագնաց, — ասաց նա առ սիրտն իր, — ես չեմ սիրում հարթավայրերը և, ասես, չեմ կարող երկար հանգիստ նստել:
Եվ արդ ինձ համար ինչ էլ որ դեռևս գա հանց ճակատագիր և ապրում, — այդտեղ միշտ թափառում է լինելու և լեռնամագլցում. ի վերջո միայն ինքդ քեզ ես վերապրում:
Անցավ ժամանակը, երբ իմ դեմ դեռ դիպվածներ կարող էին ելնել: — Եվ այժմ ի՜նչ կ ա ր ո ղ է ինձ դեռևս պատահել, որ արդեն իմ սեփականը չլինի:
Վերադառնում է լոկ, վերջապես ինձ՝ տուն է վերադառնում — իմ սեփական Ինքս-ը և՝ ինչը նրանից երկար ժամանակ օտարության մեջ էր և ցիրուցան բոլոր իրերում և դիպվածներում:
Եվ ես մի բան էլ գիտեմ. այժմ ես կանգնած եմ իմ վերջին գագաթի առջև և նրա դիմաց, ինչը վաղուց անտի ինձ համար է կուտակված: Ախ, ես իմ ամենադժվարին ուղի՜ն պետք է անցնեմ: Ախ, ես սկսել եմ իմ ամենամենավո՜ր թափառումը:
Բայց ով իմ տեսակից է՝ նա չի խուսափի այս ժամից, — ժամից, որը ասում է նրան. «Դու լոկ հիմա՜ ես գնում մեծության քո ուղիով: Գագաթ ու վիհ — հիմա ի մի՜ են ձուլվել:
Դու գնում ես մեծության քո ուղիով, — հիմա քո վերջին ապաստանն է դարձել, ինչը այժմ քո վերջին վտա՜նգն էր կոչվում:
Դու գնում ես մեծության քո ուղիով, — արդ քո լավագույն քաջալերքը պիտի լինի, որ քո հետևում այլևս ուղի չկա՛:
Դու գնում ես մեծության քո ուղիով: — Այդտեղ ոչ ոք չպե՛տք է սողին տա քո հետևից: Քո ոտքն ինքը ջնջեց ճանապարհը քո հետևում, և նրա վրա գրված է. Անհնարինություն:
Եվ եթե դու այժմվանից ոչ մի սանդուղք չես ունենալու՝ ուրեմն պետք է սովորես բարձրանալ սեփական քո գլխի վրա, — այլ կերպ ինչպե՞ս ես ուզում վերև ելնել:
Քո սեփական գլխի վրա և սեփական սրտովդ դեպի հեռու՜: Այժմ քնքշագույնը քո մեջ պետք է նաև խստագույնը դառնա:
Ով զգուշությամբ մշտապես շատ է խնայել իրեն՝ նա ի վերջո հիվանդանում է իր շատ զգուշավորությամբ: Օրհնյա՜լ լինի՝ ինչ կոփում է: Ես չեմ փառաբանում այն երկիրը, ուր հոսում են — մե՛ղր ու կարա՛գ:
Հարկավոր է սովորել քեզ ա ն տ ե ս ե լ, որպեսզի շ ա տ ը տեսնես, — այս պնդությունն է հարկավոր ամեն լեռնամագլցուի համար:
Սակայն ով հանց ճանաչող կպչուն հայացք ունի՝ ինչպե՜ս պիտի բոլոր իրերի մեջ ավելին տեսնի, քան արտաքին պատճառները նրանց:
Սակայն դու, օ, Զրադաշտ, կամեցար ողջ իրերի պատճառը և նախապատճառը տեսնել: — Ուստի դու պետք է արդեն ինքդ քեզնից վեր բարձրանաս, — դեպի վե՜ր ու վերև՜, մինչև քո աստղերը անգամ քեզնից ն ե ր ք և թողնես:
Այո, ցած նայել ինքս ինձ վրա և դեռ իմ աստղերի, — ես լոկ սա՛ կկոչեի իմ գ ա գ ա թ ը, ինձ լոկ սա՛ է դեռ մնացել, իբրև իմ վ ե ր ջ ի՜ ն գագաթ»: —
Բարձրանալիս այսպես էր խոսում իր հետ Զրադաշտը՝ իմաստալից խիստ խոսքերով սփոփելով իր սիրտը, — զի վիրավոր էր սիրտը նրա, ինչպես նախկինում դեռ երբեք: Եվ երբ նա լեռնաշղթայի բարձունքին հասավ, տե՜ս, այնտեղ մյուս ծովն էր նրա դիմաց ի սփյուռս, — և նա կանգ առավ անշարժ և երկար լռեց: Գիշերը, սակայն, սառն էր այդ բարձունքին և ականակիտ և աստղերից պայծառ:
Ես իմ բախտը գիտեմ, — վերջապես ասաց նա տրտմությամբ: — Դե ի՜նչ: Ես պատրաստ եմ: Սկսվեց իմ վերջին մենությունը:
Ախ, այս սև, տրտմալից ծո՜վը իմ ներքևում: Ախ, այս ծանրած գիշերային սրդողությու՜նը: Ախ, ճակատագի՜ր և ծո՜վ: Ես հիմա պետք է ց ա ծ իջնեմ ձեզ մոտ:
Ես կանգնած եմ իմ ամենաբարձր լեռան և իմ ամենաերկար թափառման դեմ, — այդու ես նախ պետք է ավելի ցած իջնեմ, քան երբևէ բարձրացել եմ,
— ես պետք է ավելի ցած իջնեմ ցավի մեջ, քան երբևէ բարձրացել եմ, մինչ ի ամենամթար ալի՜քը նրա: Այդպես է կամենում իմ ճակատագիրը: Դե ի՜նչ: Ես պատրաստ եմ:
Որտեղի՞ց են ամենաբարձր լեռները ելնում՝ ես այսպես հարց տվեցի մի օր: Այդժամ իմացա, որ նրանք ծովից են ելնում:
Այս վկայությունն է դաջված նրանց ապարներին և ծերպերին նրանց գագաթների: Բարձրագույնը ամենացածի՜ց պիտի իր բարձունքին հասնի: —
Այսպես խոսեց Զրադաշտը լեռան կատարին, որտեղ պաղ էր: — Սակայն երբ նա հասավ ծովի մոտերքը և վերջապես մենակ կանգնեց խութերի միջև՝ նա հոգնել էր ճանապարհից, և թախիծը առաջվանից առավել սաստիկ համակեց նրան:
Այժմ ամեն ինչ դեռ քնած է, — խոսեց նա, — նաև ծովն է քնած: Նրա աչքը քնաթաթախ և անծանոթ նայում է ինձ:
Սակայն տաք է նրա շունչը, ես զգում եմ այն: Եվ զգում եմ նաև, որ նա երազ է տեսնում: Նա երազում շուռումուռ է գալիս ժեռ բարձերին:
Սու՜ս: Սու՜ս: Ինչպե՜ս է նա հառաչում ծանր հիշողություններից: Թե՞ վատ սպասումներից:
Ախ, ես տխուր եմ քեզ հետ, խավարչտին հրեշ, և սրդողում եմ քո պատճառով ինքս ինձ վրա:
Ախ, իմ ձեռքը բավականին զորություն չունի՜: Արդարև, ես սիրով կուզենայի քեզ ազատե՜լ ծանր երազներից: —
Եվ այսպես խոսելով՝ Զրադաշտը ծիծաղում էր տրտմությամբ և դառնությամբ ինքը իր վրա: «Հը՜: Զրադա՜շտ, — ասում էր նա, — դու ուզում ես նաև ծովի՞ն երգով սփոփել:
Ախ, դու սիրազեղ խենթ Զրադաշտ, դու դյուրահավատությամբ՝ գերերանելի՜: Սակայն դու միշտ ես այդպիսին եղել, — դու միշտ դյուրահավատությամբ ես մոտեցել ողջ սարսափելուն:
Ամեն հրեշի դու կամեցել ես գուրգուրել: Տաք մի շնչառություն, դույզն ինչ փամփլիկ մալանչ թաթին, — և դու իսկույն պատրաստ ես եղել սիրել և դեպի քեզ հրապուրել:
Ս ե ր ն է ամենամենակյացի վտանգը, սերը առ ամենայն, ե թ ե մ ի ա յ ն ա յ ն ա պ ր ու՜ մ է: Արդարև, ծիծաղելի՜ են իմ խենթությունը և իմ համեստությունը սիրո մեջ»: —
Այսպես խոսեց Զրադաշտը և ընդսմին մի անգամ էլ ծիծաղեց: — Սակայն այստեղ հիշեց նա իր լքյալ բարեկամներին, — և, ասես մտքերով մեղանչած նրանց հանդեպ, զայրացավ իր վրա նրանց համար: Եվ ծիծաղողը հանկարծ լաց եղավ, — զայրույթից և կարոտից լաց եղավ Զրադաշտը դառնալի:

6 thoughts on “Թափառականը (Ֆ. Նիցշե «Այսպես խոսեց Զրադաշտը»)

  1. Բարև Ձեզ,որ խնդրեմ չէիք ասի,որտեղից կարող եմ ձեռք բերել այս գրքից??Մի քանի գրախանութներում նայել եմ չկար:Կանխավ շնորհակալոիթյուն:

  2. Բարև Ձեզ, կներեք մի բան խնդրեմ..ես թողնեմ իմ էլեկտրոնային հասցեն ինձ ուղարկեք? բայց հայերեն տարբերակը.. :Ճ Քանի օրա փնտրում եմ գիրքը չեմ գտնում..նախապես շնորհակալություն..:Ճ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.