Ա. Պետրոսյան-Հայերի ծագումը

Հայոց ազգածագման հարցի շուրջ

Քննական տեսություն

Ազգ, Եվրոպական լեզուներով՝ nation, Nation, ազգաբանական կատեգորիայի սահմանումը, ազգերի ձևավորման և ժառանգորդության հարցերը գիտության արդիկան և միարժեքորեն ընդունված լուծումներ չունեցող խնդիրներից են: Ազգածագման առավել դժվար լուծելի և կարևոր մի ասպեկտն է ժողովրդի լեզվական նախնիների բացահայտման հարցը՝ հնում մարդիկ տարբերակում էին իրենց ընս լեզուների: Այս աշխատության մեջ քննվում է հայերենի հնագույն տարբերակներով խոսող մարդկանց՝ վաղնջահայերի հնարավորինս վաղ նույնացման ու տեղայնացման խնդիրը, նվազագյուն անդրադարձով, թե ինչպես և որտեղ է ձևավորվել ու հետագայում զարգացել այդ հանրույթը:

Հոտազոտությունը կարդալու համար սեղմեք՝

Ա. Պետրոսյան-Հայերի ծագումը

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s