ՀՀ ԱԺ 2007 Թ. ԵՎ 2012 Թ. ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԿՈՌԵԼՅԱՑԻՈՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

cropped-1365435376_002.jpg

ՀՀ ԱԺ 2007 Թ. ԵՎ 2012 Թ. ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԿՈՌԵԼՅԱՑԻՈՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
Արդի հասարակության քաղաքական համակարգի զարգացման
պայմաններում մեծանում է կուսակցությունների դերը կառավարման
և որոշումների ընդունման գործընթացում: Կուսակցությունները քա-
ղաքականության կարևոր սուբյեկտներից են, որոնք միջնորդի դեր են
ստանձնում պետության և քաղաքացիների միջև: Կուսակցությունները
և ընտրական գործընթացները համեմատական քաղաքագիտության
հետազոտության կարևոր օբյեկտներից են:

Հայաստանի կուսակցություններն ու ընտրական գործընթացները
ուսումնասիրելու և գնահատելու նպատակով որպես հետազոտության
մեթոդ ընտրվել է կոռելյացիոն վերլուծությունը, որը վիճակագրական
մեթոդ է և արդյունավետ կիրառվում է նախընտրական և հետընտրա-
կան գործընթացները գնահատելիս:

Այստեղ՝  ՀՀ ԱԺ 2007 Թ. ԵՎ 2012 Թ. ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԿՈՌԵԼՅԱՑԻՈՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.