ՌԱԶՄԱՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՀԵՏՍԱՌԸՊԱՏԵՐԱԶՄՅԱՆ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ

 

jDUGbuwFXFE4GTRr5V7BZ96u23

ՌԱԶՄԱՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՀԵՏՍԱՌԸՊԱՏԵՐԱԶՄՅԱՆ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ
ԱԲՐԱՀԱՄ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
Ազգային անվտանգության դիսկուրսը Թուրքիայում ժողովրդա-
վարացման գործընթացի համատեքստում
Լիբերալ ժողովրդավարությունը ենթադրում է քաղաքական հա-
մակարգի ինստիտուտների ղեկավարների «ապառազմականացում»:
Նման քաղաքացիական իշխանության ձևավորման համար անհրա-
ժեշտ է բավարարել նվազագույնը երեք պայման. առաջին՝ զինվորա-
կանությունը չպետք է ունենա քաղաքական իշխանության կառավար-
ման լծակներ, երկրորդ՝ քաղաքացիական վարչակարգում զինվորա-
կանությունը պետք է զբաղվի միայն մասնագիտական-արհեստավարժ
գործառույթների իրականացմամբ, այլ խոսքով՝ զինված ուժերը չպետք
է հնարավորություն ունենան սեփական կամքով մշակելու քաղաքա-
կանություն, որքան էլ նրանք լուրջ դերակատարում ունեն հատկապես
երկրի պաշտպանական քաղաքականությունը մշակելու և իրականաց-
նելու գործում, երրորդ՝ զինվորականները պետք է անվերապահորեն
ենթարկվեն քաղաքացիական իշխանություններին նույնիսկ հակընդ-
դեմ շահերի առաջացման դեպքում1:
Հակառակ ժողովրդավարական ինստիտուտների կոնսոլիդացիայի
(համախմբման) ջանքերին՝ Թուրքիայում 3-րդ ռազմական հեղաշրջու-
մից հետո ԶՈւ ինստիտուտն իրեն վերապահեց ընտրությունների միջո-
ցով իշխանության եկած քաղաքական ուժերի օրինական կառավարման
իրավունքը:

Շարունակությունը կարդալ այստեղ՝ ՌԱԶՄԱՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՀԵՏՍԱՌԸՊԱՏԵՐԱԶՄՅԱՆ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ

Advertisements

4 thoughts on “ՌԱԶՄԱՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՀԵՏՍԱՌԸՊԱՏԵՐԱԶՄՅԱՆ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

w

Connecting to %s