ՎԵՍՏՖԱԼՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԻԲՐԵՎ ԱՐԴԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ՀԱՆԳՐՎԱՆ

jDUGbuwFXFE4GTRr5V7BZ96u23

ՎԵՍՏՖԱԼՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԻԲՐԵՎ ԱՐԴԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ՀԱՆԳՐՎԱՆ
ՏԻԳՐԱՆ ԵՓՐԵՄՅԱՆ
Վեստֆալյան պայմանագրերը շրջադարձային նշանակություն ու-
նեցան միջազգային հարաբերությունների պատմության մեջ: 1648
թվականից հետո ինքնիշխան պետությունների միջև ձևավորված հո-
րիզոնական հարաբերությունները փոխարինեցին կայսրության և եկե-
ղեցու հիերարխիայով քողարկված տարասեռ ֆեոդալական միավոր-
ների միջև ուղղաձիգ-աստիճանակարգային հարաբերություններին:

Պետական ինքնիշխանության համախմբումը և հարկադրանքի միջոց-
ների մենաշնորհումը պետական իշխանություններին տվեցին բացա-
ռիկ վերահսկողություն արտաքին քաղաքականության գործիքների
(բանակ, դիվանագիտություն և այլն) նկատմամբ: Քաղաքական դաշտը
տարանջատվեց ներքին և արտաքին ոլորտների: Վեստֆալյան պայ-
մանագրերից հետո ոչտարածքային քաղաքական միավորները (ֆեո-
դալներ, ազատ քաղաքներ և այլ) դուրս մնացին միջազգային քաղաքա-
կանությունից: Սկսվեց միջազգային հարաբերությունների հաստա-
տութենականացումը (institutionalization): Քաղաքականության և կրոնի
տարանջատումն ու ինքնորոշման գաղափարը հանգեցրին միջազգա-
յին հանրության իրավահավասար անդամների խաղաղ գոյակցության
սկզբունքին: Կայսերական համընդհանրական հայեցակարգի և քրիս-
տոնեական հանրապետության (res publica christiana) համատեքստում
բարոյահոգևոր գերիշխանության պապական ձգտումներին փոխարի-
նեց ուժերի հավասարակշռության սկզբունքը` իբրև բազմաբևեռ, ա-
նարխիկ միջավայրում միջազգային հարաբերությունների բնական
կարգավորիչ: Վեստֆալի (1648 թ.) և Ուտրեխտի (1713 թ.) պայմանագ-
րերի միջև ընկած ժամանակահատվածում սկսեցին ձևավորվել արդի
միջազգային հարաբերությունները:

Կարդալու համար սեղմեք այստեղ՝ ՎԵՍՏՖԱԼՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

 

Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

w

Connecting to %s