Քաղաքական մշակույթի առանձնահատկությունները Հայաստանում

download1

Քաղաքական մշակույթի առանձնահատկությունները Հայաստանում-Օրդուխանյան Է., Սուքիասյան Հ. 

Գիրքը նվիրված է Հայաստանում քաղաքակն մշակույթի առանձնահատկությունների բացահայտմանը և վերլուծությանը: Գրքի առաջին գլխում ներկայացված են քաղաքակն մշակույթի վերաբերյալ որոշ տեսական մոտեցումներ, ինչպես նաև սույն հետազոտության հիմնական հասկացությունները:

Գրքի երկրորդ գլխում ուսումնասիրվել են քաղաքական մշակույթի վերոհիշյալ տարրերը հայ հասարակությունում, որի արդյունքում բացահայտվել և վերլուծվել են 1991-2012թթ. Հայաստանում կայացած ընտրությունների ժամանակ ընտրազանգվածի մասնակցության դինամիկան երիտասարդների քաղաքական ակտիվության և քաղաքական մասնակցության, քաղաքական բանավեճերի հիմնախնդիրները, քաղաքական ուժերի գաղափարական առանձնահատկությունները:

Գիրքը՝ Քաղաքական մշակույթի առանձնահատկությունները Հայաստանում

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.