Ժան-Պոլ Սարտր «Սրտխառնոց»

Ժան-Պոլ Սարտր «Սրտխառնոց»

Թերևս լավագույն տարբերակն իրադարձությունների մասին ամեն օր գրելն է։ Օրագիր պահել՝ ամեն ինչ ավելի պարզ տեսնելու համար։ Բաց չթողնել և ոչ մի նրբերանգ, ոչ մի փոքրիկ փաստ, անգամ եթե առաջին հայացքից թվա, թե դրանք ոչ մի նշանակություն չունեն։ Շարունակել կարդալ

Ջորջ Օրուել-1984

Ջորջ Օրուել-1984

  Գրքի գլխավոր կերպարը՝ Ուինսթոն Սմիթը, ապրում է Լոնդոնում, աշխատում է «Ճշմարտության նախարարությունում» («Նախաճշտում»), որտեղ կառավարության պատվերով կատարվում է պատմական փաստաթղթերի, արձանագրությունների ու գրքերի կեղծումներ՝ իշխանության տեսակետներին համապատասխանեցնելու համար։ Նա չի կիսում կուսակցական լոզունգները և գաղափարախոսությունը և հոգու խորքում ամեն բանի հանդեպ հիմնարար կասկած ունի: Որպեսզի ինչ-որ կերպ թեթևացնի հոգին, օրագիր է պահում, որտեղ գրանցում … Շարունակել կարդալ

Դեմոկրատիա

Դեմոկրատիա

    Դեմոկրատիայի փիլիսոփայություն   Ժողովրդավարության ամենապարզ բնորոշումը այնէ, որ այն հանդիսանում է ժաղավրդի իշխանություն (demos — ժողովուրդ, cratos — իշխանություն): Ընդլայնելով այդ բնորոշումը և հետևելով ամերիկյան լուսավորիչների ավանդույթներին` դեմոկրատիան ժողովրդի իշխանությունն է, իրականացվում է ժողովրդի կողմից և ժողովրդի համար: Քաղաքական պատմության մեջ մենք կգտնենք բազում ժողովրդավարական ձևեր, որոնք վերաբերվում են հասարակական կյանքի կազմակերպմանը (օր.` … Շարունակել կարդալ

Հասարակության քաղաքական համակարգ (տեսություն)

Հասարակության քաղաքական համակարգ (տեսություն)

    Հասարակության քաղաքական համակարգ 1.«Համակարգ» հասկացությունը և սոցիալական համակարգերի էությունը (Ն.Վիներ, Կ.Լևի-Ստրոս, Ժ.Լապյեր) Քաղաքագիտության մեջ օգտագործվող առավել ընդհանուր հասկացությունները և կատեգորիաները արտացոլում են այս բնագավառի հիմնարար գծերը և հատկանիշները: Սակայն իշխանության տարբեր սուբյեկտների  հարաբերությունները, նրանց փոխգործակցության միջոցները և ձևերը հասկանալու համար, որոնք դրսևորվում են մակրոմակարդակում (առանձին երկրի կամ երկրների խմբի շրջանակներում), ընդգրկուն գիտական գործիքավորման … Շարունակել կարդալ

ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

  ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱԿՈՒՆՔՆԵՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԽԱԼԻՖԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀՌՉԱԿՈՒՄ Սույն մենագրությունում փորձ է արվում ուսումնասիրել 2014 թ. հունիսի 29-ին իրեն խալիֆայություն հռչակած «Իսլամական պետու- թյուն» իսլամական ծայրահեղ արմատական կառույցի ձևավորման ակունքները, իսլամական ծայրահեղ արմատական տիրույթում տե- սական և գործնական ակտիվությունն ու ջիհադական պայքարում ունեցած դերակատարությունը: Այդ համատեքստում հեղինակը դի- տարկում է նաև արդի մերձավորարևելյան տարածաշրջանային և ար- … Շարունակել կարդալ

Մերձավոր Արևելք

Մերձավոր Արևելք

Մերձավոր Արևելք Ժողովածուն ընդգրկում է ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտում կազմակերպված Երիտասարդ արևելագետների հանրապետական 27-րդ գիտական նստաշրջանի նյութերը (2006թ. հունիսի 8-9): Ժողովածուն թեմատիկ առումով ներառված են հոդվածներ, որոնք քննության են առնում Մերձավոր Արևելքի հին, միջին, նոր և նորագույն շրջանի պատմության, քաղաքականության, միջազգային հարաբերությունների, ինչպես նաև լեզվաբանության և գրականության մի շարք հիմնահարցեր: Նախատեսված է արևելագետների, քաղաքագետների, բանասերների … Շարունակել կարդալ